اخبار

اخبار

‍ 📣 اطلاعیه جذب مدرس 📣 مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیه اقدام به جذب مدرس در زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ترکی اس...