دوره زبان انگلیسی مختص دانشجویان دکتری (EAP)

دوره زبان انگلیسی مختص دانشجویان دکتری (EAP) در این دوره تلاش می شود توانایی زبان انگلیسی آکادمیک دانشجویان دکتری تقویت شود.

دوره زبان انگلیسی مختص دانشجویان دکتری (EAP)

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ارومیه، دانشجویان دکتری ملزم به ارائه نمره قبولی آزمون زبان می باشند.

دانشجویانی که نمره قبولی زبان در آزمون هایی قبیل TOEFL، IELTS، MSRT را ارائه ندهند می توانند در آزمون داخلی زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه (UUET) شرکت و نمره قبولی را به آموزش دانشگاه ارائه دهند.

در صورت عدم قبولی در هر یک از آزمون های مذکور، دانشجویان دکتری می توانند در دوره پیشنهادی زبان دانشگاه به نام دوره زبان انگلیسی مختص دانشجویان دکتری (EAP) شرکت نمایند که مسئولیت برگزاری این دوره ها به مرکز زبان آموزی دانشگاه ارومیه محول شده است.

دوره زبان انگلیسی مختص دانشجویان دکتری

دوره زبان انگلیسی مختص دانشجویان دکتری

شرایط دوره English for Academic Purposes) EAP) به شرح ذیل می باشد:

این دوره شامل یک ترم زبان انگلیسی می باشد که دانشجویان دکتری موظف می باشند ۳۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای بگذرانند.

در این دوره تلاش می شود توانایی زبان انگلیسی آکادمیک دانشجویان دکتری تقویت شود.

منبع اختصاصی دوره EAP کتابهای آکادمیک Headway Academic Skills می باشد که شامل همه مهراتهای شنیداری، گفتاری، نوشتاری و درک مطلب است. برای تقویت دامنه واژگان انگلیسی دانشجویان نیز کتاب ۴۰۰ Must Have Words for the TOEFL در نظر گرفته شده است.

      • Headway Academic Skills: Listening, Speaking, Listening, and Study Skills-Level 1
      • Headway Academic Skills: Reading, writing, and Study Skills-Level 1
      • ۴۰۰۰ Must Have Words for the TOEFL

جهت دریافت مشاوره رایگان در مورد دوره زبان انگلیسی مختص دانشجویان دکتری (EAP) از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیه تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است

از من بپرسید
ارسال