کلاسهای آنلاین ۲۰ اردیبهشت

کلاسهای آنلاین 20 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین 20 اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۲۰ اردیبهشت

ساعت ١٠:٣٠ الى ١٢:٠٠ : دورهIELTS, آقاى جهانگیرى

ساعت ١٢:٠٠ الى ١٣:٣٠ : دوره EAP, خانم خوش روش

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : آلمانى ترم ٨, خانم قدیمى

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : انگلیسى ترم ٩, خانم قیاسى

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : انگلیسى ترم ۶, آقاى معتمدى راد

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : ترکى استانبولى ترم ۵, خانم دژآلود

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : انگلیسی مکالمه ترم ۶ , خانم پازوکی

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : دوره GRE , آقای مهندس بصیرت افشار

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : دوره MSRT , آقای وکیلی

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : دوره تک مهارتی IELTS Writing , آقای جهانگیری

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : دوره مقاله نویسی, دکتر تیموری

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : فرانسه ترم ٣, خانم بهمقامى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسى ترم ١٨, آقاى ملکى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسى ترم ١۶, دکتر تیمورى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : مکالمه انگلیسى ترم ۴, آقاى معتمدى راد

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۱۳, خانم قیاسی

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۷ , خانم قلیپور

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۱۶, خانم صدر زاده

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۱, خانم مدرس

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۲, خانم پازوکی

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : دوره TOEFL, دکتر تیمورى

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : دورهIELTS, آقاى جهانگیرى

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : ترکى استانبولى ترم ١, آقاى عونى

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ :ترکى استانبولى ترم ۴, خانم دژآلود

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : آلمانی ترم ١١, دکتر بهکامی

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : آلمانى ترم ٧, خانم قدیمى

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسى ترم ۶, آقاى معتمدى راد

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسی ترم ۴, خانم قیاسی

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسی ترم ۴, خانم قلیپور

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسی ترم ۱۰, خانم بنیادی

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسی ترم ۱۰, خانم پازوکی

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسی ترم ۱۱, آقای مدرس

ورود به آموزش آنلاین  کسب اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از من بپرسید
ارسال