کلاسهای آنلاین ۲۱ اردیبهشت

کلاسهای آنلاین 21 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین 21 اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۲۱ اردیبهشت

ساعت ١١:٠٠ الى ١٢:٣٠ : انگلیسى براى اهداف ویژه(گردشگرى), دکتر تیموری

ساعت ١١:٠٠ الى ١٢:٣٠ : انگلیسى براى اهداف ویژه(بیزینس و مارکتینگ), آقای جهانگیری

ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ : دوره EAP (دوره جدید), آقاى معتمدى

ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ : دوره EAP, خانم خوش روش

ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ : آلمانى ترم ١, دکتر بهکامى

ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ : دوره YDS , آقای دکتر تیموری

ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ : دوره TTC , آقای جهانگیری

ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ : دوره UUET , آقای وکیلی

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : دورهPre-IELTS& Pre-TOEFL, آقاى مدرس

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : فرانسه ترم ۴, خانم قلى پور

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : دوره EAP, آقاى جهانگیرى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : آلمانى ترم ٢, خانم شکور

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : آلمانى ترم ٣, دکتر بهکامى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : ترکى استانبولى ترم ٣, خانم دژآلود

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسى ترم ١٧, دکتر تیمورى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسى ترم ١٣, خانم مدرس

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۵ , خانم پازوکی

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۱۴ , خانم خوش روش

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۵ , خانم مرادی

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۳ , خانم دولت خواه

ورود به آموزش آنلاین  کسب اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از من بپرسید
ارسال