کلاسهای آنلاین ۲۳ اردیبهشت

کلاسهای آنلاین 23 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین 23 اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۲۲ اردیبهشت

ساعت ١١:٠٠ الى ١٢:٣٠ : انگلیسى براى اهداف ویژه(گردشگرى), دکتر تیموری

ساعت ١١:٠٠ الى ١٢:٣٠ : انگلیسى براى اهداف ویژه(بیزینس و مارکتینگ), آقای جهانگیری

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : دوره EAP (دوره جدید), آقاى معتمدى

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : دوره EAP, خانم خوش روش

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : آلمانى ترم ١, دکتر بهکامى

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : دوره YDS , آقای دکتر تیموری

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : دوره TTC , آقای جهانگیری

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : دوره UUET , آقای وکیلی

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : دورهPre-IELTS& Pre-TOEFL, آقاى مدرس

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : فرانسه ترم ۴, خانم قلى پور

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : دوره EAP, آقاى جهانگیرى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : آلمانى ترم ٢, خانم شکور

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : آلمانى ترم ٣, دکتر بهکامى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : ترکى استانبولى ترم ٣, خانم دژآلود

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسى ترم ١٧, دکتر تیمورى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسى ترم ١٣, خانم مدرس

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۵ , خانم پازوکی

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۱۴ , خانم خوش روش

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۵ , خانم مرادی

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسی ترم ۳ , خانم دولت خواه

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : دورهPre-IELTS & Pre-TOEFL, آقاى مدرس

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : دوره EAP, آقاى معتمدى راد

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : ترکى استانبولى ترم ١, آقاى عونى

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : ترکى استانبولى ترم ٢, خانم دژآلود

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : آلمانی ترم ۴, دکتر بهکامی

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسى ترم ١١, خانم خوش روش

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسى ترم ٩, آقاى صدیق فر

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسى ترم ٧, خانم قلى پور

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسی ترم ۸ ,خانم پازوکی

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسی ترم ۳ , خانم مرادی

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسی ترم ۴ , خانم دولت خواه

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : دوره EAP, دکتر علی نسب

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : دوره آموزش ساختارهای گرامری آزمون IELTS & TOEFL , دکتر تیموری

ورود به آموزش آنلاین  کسب اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از من بپرسید
ارسال