پرستو جائری

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
کلاسهای آنلاین 15 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین ۱۵ اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۱۵ اردیبهشت پیرو اطلاعیه برگزارى کلاسهاى آنلاین به اطلاع دانشجویان گرامى می رساند، کلاسهاى آنلاین بصورت مرحله اى از روز دوشنبه هفته جارى شروع […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹

آزمون SAT

آزمون SAT آزمون  Scholastic Aptitude Test) SAT) آزمونی استاندارد برای سنجش مهارت­های شرکت کنندگان، در بخش زبان و ریاضی، که سطح آمادگی آنها را برای ورود […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹

دوره TTC

دوره TKT در 22 جلسه یک و نیم ساعته برگزار می شود که به صورت تئوری و عملی همه مباحث TKT را پوشش می دهد. در انتهای دوره شرکت کنندگان دوره باید سه جلسه Observe کلاسی داشته باشند و گزارشی از مطالب فراگرفته در کلاس واقعی را تهیه کنند و تحویل دهند. بعد از جلسات آموزشی و Observe، امتحان نهایی از هر سه ماژول گرفته می شود و مدرک معتبر پایان دوره از طرف دانشگاه ارومیه مطابق بندهای دانشگاه کمبریج به شرکت کنندگان ارائه می گردد.
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

از من بپرسید
ارسال