پرستو جائری

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹

دوره های عمومی زبان انگلیسی

دوره های عمومی زبان انگلیسی دپارتمان آموزش زبان انگلیسی مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیه با سابقه ی چندین ساله در امر آموزش زبان های خارجی […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹
کلاسهای آنلاین 23 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین ۲۳ اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۲۲ اردیبهشت ساعت ١١:٠٠ الى ١٢:٣٠ : انگلیسى براى اهداف ویژه(گردشگرى), دکتر تیموری ساعت ١١:٠٠ الى ١٢:٣٠ : انگلیسى براى اهداف ویژه(بیزینس و […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
کلاسهای آنلاین 22 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین ۲۲ اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۲۲ اردیبهشت ساعت ١٢:٠٠ الى ١٣:٣٠ : دوره EAP, خانم خوش روش ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : آلمانى ترم ٨, خانم قدیمى ساعت […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹
کلاسهای آنلاین 21 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین ۲۱ اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۲۱ اردیبهشت ساعت ١١:٠٠ الى ١٢:٣٠ : انگلیسى براى اهداف ویژه(گردشگرى), دکتر تیموری ساعت ١١:٠٠ الى ١٢:٣٠ : انگلیسى براى اهداف ویژه(بیزینس و […]
از من بپرسید
ارسال