قوانین و مقررات

1) بعد از اتمام روز ثبت نام و شروع جلسه اول ثبت نام امکانپذیر نمی باشد.

2) بیش از سه جلسه غیبت، محرومیت در آزمون فاینال را در پی خواهد داشت.

3) آزمون فاینال با تاخیر فقط در زمان هایی که از طرف موسسه اعلام خواهد شد برگزار میگردد و این آزمون با پرداخت مبلغ 20/000 تومان صورت خواهد گرفت.

4) رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی در موسسه الزامیست.

5) بعد از ثبت نام و تشکیل کلاس مربوطه انصراف و استرداد هزینه ثبت نام به هر دلیلی امکانپذیر نمی باشد.

6) ثبت نام به صورت نقدی امکان پذیر نمی باشد.

7) عدم حضور در جلسات جبرانی غیبت محسوب می شود.

8) بعد از اتمام ترم 6 و 12 در صورت عدم قبولی در آزمون CELP ادامه دوره در ترم های بالاتر امکانپذیر نیست.

9) گواهی مدرک پایان دوره از طرف دانشگاه ارومیه صادر میگردد.

10) هزینه کتاب های موسسه مستقل از شهریه دوره های آموزشی موسسه می باشد.

11) اخبار و اطلاع رسانی فقط در کانال تلگرام موسسه صورت گرفته و الزامیست زبان آموزان در کانال تلگرام موسسه به آدرس UrmiaUni_LanguageCenter@ عضویت به انجام برسانند.

12) موسسه اختیار این را دارد که اسامی زبان آموزان تاپ را در پانل موسسه قرار دهد.

13) ثبت نام فقط برای متقاضیان بالای 18 سال امکان پذیر می باشد.

14) ثبت نام آزمون های بین المللی و داخلی به صورت حضوری در موسسه صورت می پذیرد.

15) برگزاری کلاس های خصوصی صرفا بعد از مراحل ثبت نام هماهنگ شده و برگزار میگردد.

16) نتیجه آزمون های فاینال در سایت موسسه و در پروفایل زبان آموزان قرار داده خواهد شد.

17) نمره قبولی 70 از 100 می باشد و بالاتر از 90 نمره تاپ بوده و در هر کلاس فقط یک نفر تاپ اعلام خواهد شد.

18) زبان آموزان تنها با درخواست کتبی و تکمیل کردن فرم مربوطه حداکثر یک ترم می توانند در طول یکسال از مرخصی تحصیلی استفاده نموده و بعد از آن در ترم بالاتر ادامه دهند، در غیر اینصورت برای ثبت نام مجدد باید در آزمون تعیین سطح شرکت نمایند.

19) زبان آموزان تاپ با پرداخت نصف شهریه ثبت نام خواهند شد.

20) استفاده از وسایل ضبظ صدا و تصویر در موسسه ممنوع می باشد.

21) استفاده از تلفن همراه به صورت قطعی در کلاس ممنوع می باشد.

22) حضور بعد از اساتید باعث ایجاد بی نظمی در کلاس ها بوده و از متقضیان انتظار میرود به موقع در سر کلاس مربوطه آماده باشند.

تبصره: اساتید اختیار این را دارند که از ورود متقاضیانی که بعد از ایشان وارد کلاس می شوند خودداری کرده و غیبت لحاظ نمایند.

23) موسسه اختیار این را دارد در صورت عدم اجرای قوانین موسسه از ثبت نام مجدد زبان آموز خودداری نموده و یا اقدام به اخراج زبان آموز نماید که در این صورت هزینه پرداختی به متقاضی عودت داده نمی شود.

24) تسویه حساب دوره های خصوصی هر 5 جلسه یکبار در ابتدای هر دوره انجام میپذیرد و زبان آموز اجازه ی حداکثر دوجلسه کنسل کردن کلاس را در یک دوره خواهد داشت.

25) یک دوره 10 جلسه خصوصی حداکثر می بایست در 45 روز کاری به اتمام برسد.

26) در صورت کلنسل شدن کلاس خصوصی توسط متقاضی، می بایست حداقل 24 ساعت قبل متقاضی به موسسه اعلام فرماید در غیر اینصورت هزینه کلاس محسوب خواهد شد.