همکاران ما

همکاران و اساتید شرکت رویای دانش ارتباط سبز

حامد اکبری


دکترای تخصصی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه بیرمنگام انگلستان

– عضو هیئت رئیسه

ایمیل : hamed.akbari13@yahoo.com

سنور ایوبی


کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه ارومیه

– عضو هیئت رئیسه
– مشاور ارشد امور تحصیلی دانشگاه های ترکیه از سال ۲۰۰۵ ( لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، رزیدنتی و فوق تخصص)

ایمیل : snoor.ayubi.9@gmail.com

سالار ایوبی


کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه تبریز

– مدیر عامل- عضو هئیت رئیسه

ایمیل : s.ayubi@rdesacademy.com

عطا آقاکشی زاده


کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه ارومیه

مدیر اجرایی

ایمیل : a.agakishezadeh@rdesacademy.com

فاطمه افکار


کارشناسی ارشد علوم اقتصاد از دانشگاه تبریز

مدیر بخش اجرایی یوس (YÖS)

امیر جهانگیری


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

– مدیر آموزش- مدرس دوره های IELTS و TOEFL

ایمیل : a.jahangiri@rdesacademy.com

توحید تیموری


دکترای زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه اصفهان

– مدیر آموزش- مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : t.teymouri@rdesacademy.com

نسترن حشمت


کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه ارومیه

مسئول امور دفتری

مهدی فربه


کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

مدیر امور مالی

امیررضا محمدی


کارشناسی معماری از دانشگاه ارومیه

– گرافیست- مسئول انتشارات

مریم حکمت


کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

– مسئول امور دفتری- مسئول امور مشاوره

هانیه پورسلیمان


کارشناسی ارشد حسابداری مالیاتی

مسئول امور دفتری

Gülşafak Özdemir


کارشناسی مهندسی عمران

– مدیر آموزش- مدرس زبان ترکی استانبولی

ایمیل : g.ozdemir@rdesacademy.com

زهرا یوسف زاده


دکترای آنالیز ریاضی از دانشگاه پیام نور تبریز

مدرس دوره یوس (YÖS)

ایمیل : z.yousefzadeh@rdesacademy.com

هومن بصیرت افشار


کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی ارومیه

مدرس دوره های YÖS، GRE، SAT

ایمیل : h.basiratafshar@rdesacademy.com

سلیمان آرمند


کارشناسی ارشد ریاضی از داشگاه ارومیه

مدرس دوره یوس (YÖS)

ایمیل : s.armand@rdesacademy.com

پریسا قیاسی


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : p.ghiyasi@rdesacademy.com

محسن مدرس مطلق


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : m.modarres@rdesacademy.com

غلامرضا وکیلی


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مدرس دوره های MSRT، UUET، زبان انگلیسی

ایمیل : gh.vakili@rdesacademy.com

سمیه قدیمی


کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی فیزیک و حفاظت خاک از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مدرس زبان آلمانی

ایمیل : s.ghadimi@rdesacademy.com

فرزانه خوش روش


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : f.khoshravesh@rdesacademy.com

شعله کاروانی


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : sh.karvani@rdesacademy.com

رعنا صباح


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : r.sabbah@rdesacademy.com

لیدا بهمقامی


کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه الزهرا ارومیه

مدرس زبان فرانسه

ایمیل : l.behmaghami@rdesacademy.com

اسماء دژآلود


کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

مدرس زبان ترکی استانبولی

ایمیل : ایمیل : a.dezhaloud@rdesacademy.com

ابراهیم ملکی


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : e.makeli@rdesacademy.com

پریناز دولتخواه


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : p.dolatkhah@rdesacademy.com

صابر بهکامی


دکترای تخصصی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه تبریز

مدرس زبان آلمانی

ایمیل : s.behkami@rdesacademy.com

پرستو پازوکی


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : p.pazouki@rdesacademy.com

نازنین مرادی راد


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه مراغه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : n.moradirad@rdesacademy.com

فاطمه مدرس مطلق


– کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل از دانشگاه آزاد تهران جنوب

– کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : f.modarres@rdesacademy.com

مینو بنیادی


کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : m.bonyadi@rdesacademy.com

هاجر نیک بین


کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : h.nikbin@rdesacademy.com

سمیرا تسبیح سازان


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : s.tasbihsazan@rdesacademy.com

رسول معتمدی راد


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

– مدرس زبان انگلیسی
– ویرایشگر و مترجم زبان انگلیسی

ایمیل : r.motamedirad@rdesacademy.com

آیسان رضازاده


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : a.rezazadeh@rdesacademy.com

آیدا اجتهاد


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مدرس زبان آلمانی

ایمیل : a.ejtehad@rdesacademy.com

نوا اقدامی


کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان انگلیسی

ایمیل : n.eghdami@rdesacademy.com

مهسا ادیب


کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه ارومیه

مدرس زبان ترکی استانبولی

ایمیل : m.adib@rdesacademy.com

از من بپرسید
ارسال