نتایج آزمون پایان دوره

نتایج آزمون EXIT ترکی استانبولی

نتایج آزمون EXIT ترم تابستان 1

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

نتایج آزمون ترم تابستان 1 97

نتایج آزمون EXIT ترم تابستان 2 97

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

نتایج آزمون ترم تابستان 2 97

نتایج آزمون EXIT ترم پاییز 1 97

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

نتایج آزمون EXIT ترم پاییز 1

نتایج آزمون EXIT ترم پاییز 2

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

نتایج آزمون EXIT ترم پاییز 2 97

نتایج آزمون EXIT و CELP ترم زمستان 1 97

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

نتایج آزمون EXIT و CELP ترم زمستان 1

نتایج آزمون EXIT و CELP ترم بهار 98

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

نتایج آزمون CELP و EXIT ترم بهار 98

نتایج آزمون EXIT و CELP ترم بهار 2-98

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

نتایج آزمون CELP و EXIT ترم بهار 2-98

نتایج آزمون CELP, CELF و ZDaF ترم تابستان 1-98

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

نتایج آزمون های پایان دوره تابستان 1-98-

نتایج آزمون ترکی استانبولی در ترم تابستان 1-98

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید:

نتایج آزمون TES تابستان 1-98