فراز توانا

بهمن ۳, ۱۳۹۸

کلاسهای جبرانی مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی دوره جدید GRE

?جلسه هماهنگی دوره جدید GRE ?یکشنبه، ٢١ مهر ? ساعت ١۶:٠٠ ? در شعبه مرکزی ?به روزترین تکنیک هاى آزمونى ? برگزارى آزمون هاى شبیه سازى […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی دوره جدید MSRT

?جلسه هماهنگی دوره جدید MSRT ?شنبه، ٢٠ مهر ? ساعت ١۶:٠٠ ? در شعبه مرکزی ?استفاده از تکنیک هاى سه گانه ? برگزارى آزمون هاى شبیه […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۸

اطلاعیه

? اطلاعیه از شرکت کنندگان در آزمون هاى پایان دوره مرکز خواهشمند است تا روز یکشنبه، ٢١ مهر نسبت به ارائه عکس پرسنلى جهت درج در […]
از من بپرسید
ارسال