آزمون تافل چگونه است

مرداد ۲, ۱۳۹۹

آزمون تافل (TOEFL)

آزمون تافل TOEFL (Test of English as a Foreign Language) آزمونی استاندرد است که میزان دانش و مهارت افراد در زمینه زبان انگلیسی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
از من بپرسید
ارسال