آزمون زبان uuet

خرداد ۲, ۱۴۰۰
دوره آمادگی آزمون UUET در ارومیه

آزمون UUET

آزمون UUET - آزمون UUET توسط دانشگاه ارومیه برگزار می شود و داوطلبان دوره دکترای دانشگاه ارومیه می توانند مدرک این آزمون را بجای مدرک آزمون MSRT به دانشگاه ارائه نمایند.
از من بپرسید
ارسال