آزمون فاینال آنلاین

مرداد ۱۱, ۱۳۹۹
تاریخ آزمونهای پایان دوره

تاریخ آزمونهای فاینال و پایان دوره

تاریخ آزمونهای فاینال و پایان دوره مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه ۱۲ و  ۱۳ مرداد : فاینال ترم تابستان ۱ و قاینال ترم زمستان ۲ مختص […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۹
تاریخ آزمونهای پایان دوره

تاریخ آزمونهای فاینال تابستان ۲

تاریخ آزمونهای فاینال ترم تابستان 2 30 شهریور : آزمون فاینال کلاسهای زوج 31 شهریور : آزمون فاینال کلاسهای فرد
از من بپرسید
ارسال