آزمون فاینال ترم تابستان مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه

مرداد ۱۱, ۱۳۹۹
تاریخ آزمونهای پایان دوره

تاریخ آزمونهای فاینال و پایان دوره

تاریخ آزمونهای فاینال و پایان دوره مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه ۱۲ و  ۱۳ مرداد : فاینال ترم تابستان ۱ و قاینال ترم زمستان ۲ مختص […]
از من بپرسید
ارسال