آزمون SAT ترکیه

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹

آزمون SAT

آزمون SAT آزمون  Scholastic Aptitude Test) SAT) آزمونی استاندارد برای سنجش مهارت­های شرکت کنندگان، در بخش زبان و ریاضی، که سطح آمادگی آنها را برای ورود […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۹
دوره SAT 2021

دوره آنلاین و حضوری SAT

دوره آنلاین و حضوری SAT - برگزاری دوره آنلاین و حضوری SAT در دو بخش انگلیسی و ریاضیات همراه با تعیین سطح و آزمون های آزمایشی
از من بپرسید
ارسال