آغاز دوره تربیت مدرس انگلیسی و ترکی استانبولی

شهریور ۲۷, ۱۳۹۹
دوره تربیت مدرس زبان ترکی استانبولی در ارومیه

دوره تربیت مدرس ترکی استانبولی

دوره تربیت مدرس ترکی استانبولی - برای ورود به بازار کار آموزش زبان ترکی استانبولی - آشنایی با تئوری و اصول تدریس آموزش زبان ترکی استانبولی
از من بپرسید
ارسال