آموزشگاه زبان دانشگاه ارومیه

مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

اطلاعیه شروع ترم تابستان ۲

مهلت ثبت نام: تا دوشنبه، ١۵ مرداد شروع کلاسهاى فرد: سه شنبه، ١۶ مرداد شروع کلاسهاى زوج: چهارشنبه، ١٧ مرداد
از من بپرسید
ارسال