دوره های فرانسه در ارومیه

مهر ۶, ۱۳۹۹
دوره فرانسه

شروع دوره زبان فرانسه (سطح A1)

شروع دوره زبان فرانسه - دوره تخصصی و مهارت محور مطابق با استانداردهای آموزشی CEFRمناسب برای آماده سازی برای آزمون های بین المللی TCF , DELF , TEF
از من بپرسید
ارسال