زبان انگلیسی برای توریسم و گردشگری در ارومیه

مرداد ۲۳, ۱۳۹۹

دوره زبان انگلیسی گردشگری

دوره زبان انگلیسی گردشگری شامل دوره عمومی و تخصصی برای راهنمایان گردشگری و تمامی افرادی که با افراد خارجی در ارتباط خواهند بود برگزار می شود.
از من بپرسید
ارسال