زبان انگلیسی در ارومیه

آبان ۱, ۱۳۹۷

اطلاعیه آزمون EXIT

آبان ۱۱, ۱۳۹۷

شروع دوره MSRT

⭕️جلسه هماهنگى دوره جدید MSRT ?شنبه، ١٢ آبان ?ساعت ١۶:٣٠ UrmiaUni_LanguageCenter@
از من بپرسید
ارسال