زبان در ارومیه

خرداد ۱۸, ۱۳۹۸

تخفیف استثنایی ویژه ترم تابستان ۱ ۹۸

💥💥💥مــژده 💥💥💥مــژده، ⚡️تخـفیـف ویـژه و استثنـایى ترم تابستان ١ مـرکز زبـان ✍️خبر خوب براى زبان آموزان گرامى مرکز زبانهاى خارجى دانشگاه ارومیه. 💢طبق وعده داده شده […]
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸

شروع دوره UUET

⭕️ دوره UUET 🛑 امروز ، دوشنبه ٢٠ خرداد ⭕️ ساعت ١۶:٠٠ 🛑 در شعبه مرکزى UrmiaUni_LanguageCenter@
از من بپرسید
ارسال