زبان های خارجی در ارومیه

خرداد ۱۸, ۱۳۹۸

تخفیف استثنایی ویژه ترم تابستان ۱ ۹۸

💥💥💥مــژده 💥💥💥مــژده، ⚡️تخـفیـف ویـژه و استثنـایى ترم تابستان ١ مـرکز زبـان ✍️خبر خوب براى زبان آموزان گرامى مرکز زبانهاى خارجى دانشگاه ارومیه. 💢طبق وعده داده شده […]
از من بپرسید
ارسال