مرکز دانشگاه ارومیه

مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

اطلاعیه شروع ترم تابستان ۲

مهلت ثبت نام: تا دوشنبه، ١۵ مرداد شروع کلاسهاى فرد: سه شنبه، ١۶ مرداد شروع کلاسهاى زوج: چهارشنبه، ١٧ مرداد
مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

اطلاعیه مشاهده نمرات فاینال

زبان آموزان گرامى لطفاً جهت مشاهده نمرات آزمون هاى فاینال به سایت جدید مرکز به آدرس www.RDESacademy.com مراجعه نمایید.
از من بپرسید
ارسال