نت برداری

تیر ۲۹, ۱۴۰۰
وبینار آموزشی آشنایی با مهارتهای نت برداری در Listening

وبینار آموزشی آشنایی با مهارتهای نت برداری در Listening

وبینار آموزشی آشنایی با مهارتهای نت برداری در Listening سخنران : محسن مدرس مطلق - کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
از من بپرسید
ارسال