SAT چیست

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹

آزمون SAT

آزمون SAT آزمون  Scholastic Aptitude Test) SAT) آزمونی استاندارد برای سنجش مهارت­های شرکت کنندگان، در بخش زبان و ریاضی، که سطح آمادگی آنها را برای ورود […]
از من بپرسید
ارسال