آموزش آنلاین زبان های خارجی در ارومیه

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
کلاسهای آنلاین 15 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین ۱۵ اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۱۵ اردیبهشت پیرو اطلاعیه برگزارى کلاسهاى آنلاین به اطلاع دانشجویان گرامى می رساند، کلاسهاى آنلاین بصورت مرحله اى از روز دوشنبه هفته جارى شروع […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
کلاسهای آنلاین 16 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین ۱۶ اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۱۶ اردیبهشت ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ : دوره EAP, خانم خوش روش ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ : آلمانى ترم ١, دکتر بهکامى ساعت […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
کلاسهای آنلاین 17 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین ۱۷ اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۱۷ اردیبهشت ساعت ١٠:٣٠ الى ١٢:٠٠ : دوره IELTS, آقاى جهانگیرى ساعت ١٢:٠٠ الى ١٣:٣٠ : دوره EAP, خانم خوش روش ساعت ١۵:٠٠ […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
کلاسهای آنلاین 18 اردیبهشت

کلاسهای آنلاین ۱۸ اردیبهشت

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۱۸ اردیبهشت ساعت ٠٩:٠٠ الى ١٣:٠٠ : دوره EAP, دکتر على نسب ساعت ٠٩:٠٠ الى ١٣:٠٠ : دوره EAP, آقاى معتمدى راد ساعت […]
از من بپرسید
ارسال